Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 4. 2016

Datum objave: 18. 3. 2016
Rok za prijavo: 2. 4. 2016

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 2092/46 k.o. 1723 – Vič (ID 151810) in s parc. št. 2092/90 k.o. 1723 – Vič (ID 6093101).