Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 6. 2013

Datum objave: 3. 6. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 553/6 k.o. 1771 - Zadobrova.

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora plinovodnega omrežja, vključno z ustreznimi dostopi in dovozi, na odseku dolžina 4,5 m in širine 1,0 m levo in desno od osi plinovodnega omrežja, kot to izhaja iz PGD št. N 28600/21789 iz marca 2013, izdelovalca Energetike Ljubljana d.o.o.

Razpisne datoteke