Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 3. 2017

Datum objave: 20. 2. 2017
Rok za prijavo: 7. 3. 2017

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora elektro kabelske kanalizacije z ustreznimi dostopi in dovozi, za čas obratovanja elektro kabelske kanalizacije.

Razpisne datoteke