Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 12. 2016

Datum objave: 1. 12. 2016
Rok za prijavo: 16. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 659/2 k.o. 1732 – Štepanja vas (ID 4842576).

Razpisne datoteke