Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 8. 2013

Datum objave: 26. 7. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 780/48 in 780/38 obe k.o. 2681 – Brinje II.

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice obratovanja, obnove, vzdrževanja in nadzora vročevodnega omrežja, vključno z ustreznimi dostopi in dovozi na nepremičnini s parc. št. 780/48 k.o. 2681 – Brinje II v dolžini 34 m in širini 1,4 m levo in desno od osi vročevoda in na nepremičnini s parc. št. 780/38 k.o. 2681 – Brinje II v dolžini 12 m in širini 1,2 m levo in desno od osi vročevoda, kot to izhaja iz IDZ št. 35/C-26012605/21799 iz februarja 2013, ki ga je izdelala družba Energetika Ljubljana d.o.o., za čas trajanja vročevoda.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
 

Razpisne datoteke