Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 7. 2017

Datum objave: 4. 7. 2017
Rok za prijavo: 19. 7. 2017

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah ID znak parcela: 1722 924/5, ID znak parcela: 1722 926/5, ID znak parcela: 1722 927/2, ID znak parcela: 1722 930/8, ID znak parcela: 1722 933/7, ID znak parcela: 1722 934/2, ID znak parcela: 1722 935/2, ID znak parcela: 1722 936/4, ID znak parcela: 1722 937/14.

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice v javno korist gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora elektro kabelske kanalizacije, z ustreznimi dostopi in dovozi, za čas obratovanja elektro kabelske kanalizacije, na nepremičnini ID znak parcela: 1722 924/5 v dolžini 23,00 m in širini 0,50 m levo in desno od osi elektro kabelske kanalizacije, na nepremičnini ID znak parcela: 1722 926/5 v dolžini 28,00 m in širini 0,50 m levo in desno od osi elektro kabelske kanalizacije, na nepremičnini ID znak parcela: 1722 927/2 v dolžini 14,00 m in širini 0,50 m levo in desno od osi elektro kabelske kanalizacije, na nepremičnini ID znak parcela: 1722 930/8 v dolžini 44,00 m in širini 0,50 m levo in desno od osi elektro kabelske kanalizacije, na nepremičnini ID znak parcela: 1722 933/7 v dolžini 25,00 m in širini 0,50 m levo in desno od osi elektro kabelske kanalizacije, na nepremičnini ID znak parcela: 1722 934/2 v dolžini 13,00 m in širini 0,50 m levo in desno od osi elektro kabelske kanalizacije, na nepremičnini ID znak parcela: 1722 935/2 v dolžini 13,00 m in širini 0,50 m levo in desno od osi elektro kabelske kanalizacije, na nepremičnini ID znak parcela: 1722 936/4 v dolžini 14,00 m in širini 0,50 m levo in desno od osi elektro kabelske kanalizacije, na nepremičnini ID znak parcela: 1722 937/14 v dolžini 38,00 m in širini 0,50 m levo in desno od osi elektro kabelske kanalizacije,  kot to izhaja iz PZI št. 16-011, iz januarja 2017, družbe Novera projekt d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke