Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 8. 2017

Datum objave: 24. 7. 2017
Rok za prijavo: 8. 8. 2017

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak:

- parcela nepremičnine 1696 5/34 in

- nepremičnini ID znak: parcela 1696 4/57.

Razpisne datoteke