Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 8. 2017

Datum objave: 26. 7. 2017
Rok za prijavo: 10. 8. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnini s parc. št. 1077 in 1079/2, obe k.o. 1734 – Ježica.

Razpisne datoteke