Objava prejemnika sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2014- za namen zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju

Zaključen: 25. 2. 2014

Datum objave: 25. 2. 2014

(Uradni list RS, št. 4/14)

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 4.000,00 EUR. Na javni razpis je prispela 1 vloge, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstila 1 vloga.
V sofinanciranje za leto 2014 je bila sprejeta 1 vloga v skupni višini sofinanciranja 4.000,00 EUR.

Prejemnik sredstev v priponki.