Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2014

Zaključen: 7. 4. 2014

Datum objave: 7. 4. 2014

- za pomoči po uredbi za skupinske izjeme in pomoči de minimis (Uradni list RS, št. 88/13).

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 85.500,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 22 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 21 vlog.

V sofinanciranje za leto 2014 je bilo sprejetih 17 vlog v skupni višini sofinanciranja 85.500,00 EUR.

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 85.500,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 22 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 21 vlog.

V sofinanciranje za leto 2014 je bilo sprejetih 17  vlog v skupni višini sofinanciranja 85.500,00 EUR.

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.

 

 

Rezultati razpisa