Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2012- za namen zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju

Zaključen: 14. 2. 2012

Datum objave: 14. 2. 2012
Rok za prijavo: 14. 2. 2012

(Uradni list RS, št. 86/11)

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 40.000,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 5 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 5 vlog.
V sofinanciranje za leto 2012 je bilo sprejetih 5 vlog v skupni višini sofinanciranja 40.000,00 EUR.

Seznam prejemnikov sredstev v priponki
 

Rezultati razpisa