Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2012- za pomoči po uredbi za skupinske izjeme in pomoči de minimis

Zaključen: 24. 4. 2012

Datum objave: 24. 4. 2012
Rok za prijavo: 24. 4. 2012

(Uradni list RS, št. 86/11)

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 117.000,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 25 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 22 vlog.
V sofinanciranje za leto 2012 je bilo sprejetih 18 vlog v skupni višini sofinanciranja 117.000,00 EUR.
Seznam prejemnikov sredstev v priponki.
 

Rezultati razpisa