Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2014

Zaključen: 17. 12. 2013

Datum objave: 17. 12. 2013

- za namen zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju (Uradni list RS, št. 88/13).

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 35.000,00 EUR. Na javni razpis so prispele 4 vloge, od tega so se v postopek ocenjevanja uvrstile 4 vloge.
V sofinanciranje za leto 2014 so bile sprejete 4 vloge v skupni višini sofinanciranja 31.000,00 EUR.

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.