Objava prejemnikov sredstev na podlagi JR za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2012 – sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju

Zaključen: 14. 3. 2012

Datum objave: 14. 3. 2012
Rok za prijavo: 14. 3. 2012

Uradni list RS, 86/11)

Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 33.000,00 EUR, od tega za:

  • sofinanciranje programov dela lokalnih društev v višini 15.000,00 EUR
  • sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v višini 9.000,00 EUR
  • sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani v višini 6.000 EUR
  • sofinanciranje Jesenske tržnice na Barju v višini 3.000 EUR.
     

Rezultati razpisa