Obvestilo o odprtju podračuna

Zaključen:

Datum objave: 17. 1. 2019

Novosti na področju pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse s 1. 1. 2019

Razpisne datoteke