Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Zaključen: 11. 4. 2014

Datum objave: 2. 4. 2014
Rok za prijavo: 11. 4. 2014 do 9. ure.

MOL ponuja organizatorjem referendumske kampanje naslednje vrste plakatnih mest:
- tristrane plakatne stebre (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m),
- samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m).

Razpisne datoteke