Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Zaključen: 10. 11. 2022 , odpiranje prijav: 14. 11. 2022

Datum objave: 21. 10. 2022
Rok za prijavo: 10. 11. 2022
Javno žrebanje, Trg MDB 7, Ljubljana ob 9.00 uri : 14. 11. 2022

Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:
- male samostoječe ali stenske table ter tristrani in okrogli plakatni stebri (za lepljenje plakatov predvidene velikosti 0,7 x 1,0 m),
- samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m ali 4 x 3 m).

SPREMEMBA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA REFERENDUMSKO KAMPANJO ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Mestna občina Ljubljana zaradi števila organizatorjev referendumske kampanje spreminja drugo alinejo 1. točke pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi, in sicer se velikost za lepljenje plakatov na samostoječe ali stenske table iz »5,1 x 2,4 m ali 4 x 3 m« nadomesti z novo velikostjo »predvidoma do 0,70 x 1,00 m«.

-------------------- 

Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi predstavitev na sedmih plakatnih mestih za plakatiranje malih plakatov in sedmih plakatnih mestih za velike plakate za čas sedmih dni.

Organizatorji morajo posredovati vloge za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi bodisi:

  • osebno oddajo vloge pri Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7, v pisarni 203 (II. nadstropje), na vlogi je potrebno navesti oznako »Plakatna mesta za zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi«, najkasneje do 11. 11. 2022 do 9. ure,
  • pisno po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7, z oznako »Plakatna mesta za zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi«; upoštevale se bodo priporočene pošiljke, z datumom oddaje na pošto z dne 10. 11. 2022 do 23.59 ure,
  • po elektronski pošti na naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si, ki morajo biti poslane najkasneje do 11. 11. 2022 do 9. ure.

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.

Javno žrebanje bo 14. 11. 2022 ob 9.00 uri v mali sejni sobi, v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.

Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo zadnji teden pred dnevom referenduma.

Razpisne datoteke