Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Zaključen: 17. 5. 2024

Datum objave: 9. 4. 2024
Z osebno oddajo vloge do 9:00 : 17. 5. 2024
Pisno po pošti : 16. 5. 2024
Po elektronski pošti do 9:00: 17. 5. 2024

 1. Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:
  - tristrane plakatne stebre (za lepljenje plakatov velikosti 0,35 x 0,5 m),
  - samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m).
 2. Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.
 3. V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament predstavitev na sedmih plakatnih mestih za plakatiranje malih plakatov in sedmih plakatnih mestih za velike plakate za čas sedmih dni.
 4. Organizatorji morajo posredovati vloge za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bodisi:
  − z osebno oddajo vloge pri Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, v pisarni 203 (II. nadstropje), na vlogi je potrebno navesti oznako »Plakatna mesta za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament«, najkasneje do 17. 5. 2024 do 9. ure,
  − pisno po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, z oznako »Plakatna mesta za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament«; upoštevale se bodo priporočene pošiljke, z datumom oddaje na pošto z dne 16. 5. 2024 do 23.59 ure,
  − po elektronski pošti na naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si, ki morajo biti poslane najkasneje do 17. 5. 2024 do 9. ure.
 5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.
 6. Javno žrebanje bo 20. 5. 2024 ob 10.00 uri v mali sejni sobi, v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.
 7. Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo zadnji teden pred dnevom volitev.

 

Številka: 3713-19/2024-2
Datum: 9. 4. 2024

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Župan
Zoran Janković

 

Razpisne datoteke