Ponovitev javnega razpisa za oddajo javnih površin za postavitev utic za peko in prodajo kostanja na območju Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 27. 9. 2018

Datum objave: 24. 9. 2018
Rok za prijavo: 27. 9. 2018

Predmet oddaje v uporabo za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja za obdobje od 5. 10. 2018 do 31. 1. 2019 so naslednje javne površine v lasti Mestne občine Ljubljana, in sicer:

1. Lokacija št. 5 - Slovenska cesta – Ajdovščina (za avtobusnim postajališčem – v liniji oglaševalnih panojev) (tipska utica MOL št. 5)
2. Lokacija št. 7 - Dunajska cesta, nasproti Gospodarskega razstavišča
3. Lokacija št. 8 - Celovška cesta, ob avtobusnem postajališču pred Halo Tivoli

Razpisne datoteke