Ponovitev javnega razpisa za oddajo javnih površin za postavitev utic za peko in prodajo kostanja na območju MOL

Zaključen: 23. 9. 2019 , odpiranje prijav: 24. 9. 2019

Datum objave: 19. 9. 2019
Rok za prijavo: 23. 9. 2019
Odpiranje prijav: 24. 9. 2019 ob 12.30 uri na naslovu Mestne občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana

Predmet oddaje v uporabo za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja za obdobje od 28.09. 2019 do 31.01.2020 so naslednje javne površine v lasti Mestne občine Ljubljana, in sicer:

1. Miklošičeva cesta, v parku pred sodiščem (tipska utica MOL št. 4);
2. Slovenska cesta – Ajdovščina (za avtobusnim postajališčem – v liniji oglaševalnih panojev) (tipska utica MOL št. 5);

Razpisne datoteke