Ponovitev javnega razpisa za oddajo javnih površin za postavitev utic za peko in prodajo kostanja na območju MOL

Zaključen: 11. 11. 2020

Datum objave: 9. 11. 2020
Rok za prijavo: 11. 11. 2020

Predmet oddaje v uporabo za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja za obdobje od 13. 11. 2020 do 31. 01. 2021, je naslednja javna površina v lasti Mestne občine Ljubljana: park Tivoli (poleg parkirišča – smer Jakopičev drevored) (tipska utica MOL)

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE JE POTREBNO PLAČATI OBČINSKO TAKSO V VIŠINI 125,00 EUR (to je 25% višine občinske takse določene po Odloku).

Razpisne datoteke