Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo.

" />

Preklic javnega žrebanja za razdelitev plakatnih mest za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki je bil predviden za dne 16. 4. 2014 ob 10.30 uri

Zaključen: 15. 4. 2014

Datum objave: 15. 4. 2014

Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo.

Mestna občina Ljubljana je na spletni strani http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/gospodarske-dejavnosti-promet/razpisi/88100/detail.html  dne 2. 4. 2014 objavila pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

Zaradi zadržanja izvrševanja Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 23/14) do končne odločitve Ustavnega sodišča z dne 10. 4. 2014, je prekinjeno nadaljevanje izvrševanja referendumskih opravil. Zaradi navedenega Mestna občina Ljubljana preklicuje izvedbo javnega žrebanja za razdelitev plakatnih mest, ki je bil predviden za dne 16. 4. 2014 ob 10.30 uri.

Postopek za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, se bo nadaljeval po končni odločitvi Ustavnega sodišča, kar bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke