Rezultati javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2011

Zaključen: 1. 4. 2011 , objava rezultatov: 31. 5. 2011

Datum objave: 31. 5. 2011
Rok za prijavo: 1. 4. 2011
Rezultati razpisa: 31. 5. 2011

za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2011- za pomoči po uredbi za skupinske izjeme in pomoči de minimis (Uradni list RS, št. 105/10).

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 117.000,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 50 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 28 vlog.

V sofinanciranje za leto 2011 je bilo sprejetih 23 vlog v skupni višini sofinanciranja 112.773,15 EUR.

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.
 

Rezultati razpisa