Sklep o dodelitvi državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2007

Zaključen: 10. 8. 2007 , objava rezultatov: 10. 8. 2007

Datum objave: 10. 8. 2007
Rok za prijavo: 10. 8. 2007
Rezultati razpisa: 10. 8. 2007

Obrazci