Sklep o dodelitvi državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2007

Zaključen: 3. 10. 2007 , objava rezultatov: 3. 10. 2007

Datum objave: 3. 10. 2007
Rok za prijavo: 3. 10. 2007
Rezultati razpisa: 3. 10. 2007

Rezultati razpisa