Sklep o dodelitvi državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2008

Zaključen: 19. 2. 2008 , objava rezultatov: 19. 2. 2008

Datum objave: 19. 2. 2008
Rok za prijavo: 19. 2. 2008
Rezultati razpisa: 19. 2. 2008

V zadevi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2008 (Uradni list RS, št. 3/08) se za izvedbo programov razvoja podeželja na območju MOL izbere/zavrne  naslednje programe (priponka).

Rezultati razpisa