Sklep o dodelitvi državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2010

Zaključen: 3. 6. 2010

Datum objave: 3. 6. 2010
Rok za prijavo: 3. 6. 2010

V zadevi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2010 (Uradni list RS, 6t.79109) za izvedbo programov razvoja podeželja na območju MOL.

Rezultati razpisa