Sklep o dodelitvi državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2008

Zaključen: 15. 7. 2008 , objava rezultatov: 15. 7. 2008

Datum objave: 15. 7. 2008
Rok za prijavo: 15. 7. 2008
Rezultati razpisa: 15. 7. 2008

Rezultati razpisa