Sklep o dodelitvi državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2009 za namen zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju

Zaključen: , objava rezultatov: 22. 12. 2008

Datum objave: 22. 12. 2008
Rezultati razpisa: 22. 12. 2008

Rezultati razpisa