Sklep o sofinanciranju programa dela lokalnih društev na podroiju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2015 - sofinanciranje programov dela lokalnih društev