Sklep o sofinanciranju programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja

Zaključen: 10. 5. 2010 , objava rezultatov: 10. 5. 2010

Datum objave: 10. 5. 2010
Rok za prijavo: 10. 5. 2010
Rezultati razpisa: 10. 5. 2010

Sklep o sofinanciranju programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinancirarnje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani.

Prosilci so se lahko prijavili na lani objavljen Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani, do 12. marca 2010.
Sklepa o dodelitvi denarja sta bila izdana 20. aprila 2010. Vlagatelji so se lahko pritožili v osmih dneh od prejetja sklepa. Pritožb ni bilo.
Prejemniki sredstev so podpisali pogodbe.
 

Rezultati razpisa