Sklep o sofinanciranju strokovnega dela prireditev na podeželju

Zaključen: 3. 8. 2007 , objava rezultatov: 3. 8. 2007

Datum objave: 3. 8. 2007
Rok za prijavo: 3. 8. 2007
Rezultati razpisa: 3. 8. 2007

Rezultati razpisa