Sklep o sofinanciranju strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju

Zaključen: 21. 4. 2008 , objava rezultatov: 21. 4. 2008

Datum objave: 21. 4. 2008
Rok za prijavo: 21. 4. 2008
Rezultati razpisa: 21. 4. 2008

Rezultati razpisa