Sklep o sofinanciranju v zadevi Javnega razpisa za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine (Uradni list RS, št. 31/07)

Zaključen: 8. 6. 2007 , objava rezultatov: 8. 6. 2007

Datum objave: 8. 6. 2007
Rok za prijavo: 8. 6. 2007
Rezultati razpisa: 8. 6. 2007

Rezultati razpisa