Sklepa o dodelitvi državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2009

Zaključen: 18. 5. 2009 , objava rezultatov: 18. 5. 2009

Datum objave: 18. 5. 2009
Rok za prijavo: 18. 5. 2009
Rezultati razpisa: 18. 5. 2009

Sklepa o dodelitvi državnih pomoči.

Rezultati razpisa