Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na večih nepremičninah zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture, namenjene za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

  Zaključen: 24. 12. 2014

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, katere predmet je prodaja strojne opreme (seznam oopreme v razpisni dokumentaciji) enotne mestne kartica – Urbana.

  Zaključen: 24. 12. 2014

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 635/0 k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano (ID 2963435).

  Zaključen: 13. 12. 2014

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 407/1 k.o. 1726 - Šentpeter (ID 3163097).

  Zaključen: 2. 12. 2014

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc.:

  Zaključen: 8. 11. 2014

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 1523/1 k.o. 1723 – Vič (ID 527603) in s parc. št. 1510/0 k.o. 1723 - Vič (ID 3215349).

  Zaključen: 23. 10. 2014

 • Javni razpis za izbor avtotaksi prevoznika za opravljanje prevoza s štirmi (4) avotaksi okolju prijaznimi vozili na območjih za pešce

  Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet razpisuje izbor avtotaksi prevoznika za opravljanje prevoza s štirimi avtotaksi okolju prijaznimi vozili na območjih za pešce za obdobje štirih (4) let.

  Zaključen: 19. 9. 2014 , odpiranje prijav: 23. 9. 2014

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 1541/3 k.o. 1749 - GAMELJNE (ID 1252679).

  Zaključen: 12. 9. 2014

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 23/27, 612/41 in 612/42 vse k.o. 2677 - PRULE.

  Zaključen: 12. 9. 2014

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 2092/46 k.o. 1723 – Vič (ID 151810) in s parc. št. 2092/90 k.o. 1723 – Vič (ID 6093101).

  Zaključen: 11. 9. 2014