petek, 9. 3. 2018

Objavljen prvi javni razpis za sofinanciranje festivalov

Na naši spletni strani je objavljen prvi javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bomo sofinancirali v letih 2018 in 2019.

Predmet novega razpisa je sofinanciranje festivalov, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019. Nanaša se na sofinanciranje tistih festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Projekt (festival) je po zasnovi in vsebini povezan ciklus prireditev, ki kontinuirano trajajo najmanj tri dni in obsegajo najmanj 10 umetniških, kulturnih in s kulturo povezanih dogodkov (gledaliških ali plesnih predstav, koncertov, razstav, literarnih dogodkov, performansov, intelektualnih pogovorov in drugih prireditev).

Na razpis se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu; projekt, ki ga prijavljajo, pa še ni sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana.

Celoten razpis in dokumentacija sta objavljena tukajrok za oddajo prijav je torek, 10. april 2018, do polnoči.

Sofinanciranje programov s področja kulture

V Ljubljani podpiramo številne javne kulturne programe, za katere namenjamo 2.120.000 evrov letno, če k temu prištejemo še sredstva za projektni razpis in programska upravljanja, pa ta številka doseže nekaj več kot 3.5 milijonov evrov. Področje kulture predstavlja tudi integralni del mestnega dokumenta, ki strateško opredeljuje trajnostni razvoj Ljubljane do leta 2025, proračunska sredstva Oddelka za kulturo povprečju znašajo 27 milijonov evrov, kar predstavlja dobrih 10 % mestnega proračuna.

Podrobnosti o Ljubljani, mestu kulture, lahko preberete tukaj, javni razpisi za sofinanciranje s področja kulture pa so objavljeni tukaj.