petek, 9. 3. 2018

Objavljen razpis za podelitev Župančičevih nagrad

Na naši spletni strani je objavljen javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2018. Komisija bo pobude za nagrade sprejemala do vključno četrtka, 12. aprila 2018.

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, ter za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljubljane doma in v svetu.

Podelili bomo največ 4 Župančičeve nagrade, in sicer eno za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, ter tri za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2016 do vključno marca 2018).

Celoten razpis je objavljen tukaj, Komisija za podelitev Župančičevih nagrad pa bo pobude sprejemala do vključno 12. aprila 2018.

Dodatne informacije o razpisu dobite na Oddelku za kulturo, pri sekretarki Komisije za podelitev Župančičevih nagrad Manji Ravbar. Tel. 01 306 48 38 ali 01 306 48 45 ter po e-pošti: manja.ravbar@ljubljana.si.