petek, 25. 5. 2018

Podpiramo natečaj "Pusti knjigi, da te odpelje"

Družba TAM-TAM je v sodelovanju z institutom za neprofitno komunikacijo DIVJA MISEL objavila deseti natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo: “PUSTI KNJIGI, DA TE ODPELJE.”

V Ljubljani, Unescovem mestu literature, podpiramo projekte, ki spodbujajo branje knjig. Tako tudi podpiramo projekt PLAKTIVAT, ki preko natečaja za oblikovanje mestnega plakata na temo knjig in literature. 

Cilj projekta

Cilj komunikacije je ljudi spomniti, da je branje knjig pozabljeno zadovoljstvo. Želimo, da se ljudje znova pustijo odpeljati knjigam in jih doživljajo kot izjemno lepo in pomembno plat vsakdana.

Kdo lahko sodeluje

Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je mogoče sklepati.

Več o natečaju preberite tukaj.

---

Ljubljana bere - bralni projekti v prestolnici

V Mestni občini Ljubljana od leta 2008 izvajamo projekt Ljubljana bere. Z njim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah prebivalstva, zlasti pri otrocih in mladini. Cilj projekta je večati dostopnost knjige, promovirati kakovostno knjižno produkcijo in spodbujati zavest o knjigi kot trajni življenjski vrednosti. V okviru projekta vsak triletnik ob sistematskem zdravstvenem pregledu prejme vrhunsko izvirno slovensko slikanico, prav tako pa tudi prvošolci ob vstopu v osnovno šolo. Na ta način spodbujamo družinsko branje, triletnikom berejo starši, odrasli bratje in sestre, stari starši. Prvošolce pa s knjižnim darilom ob vstopu v šolo spodbujamo k samostojnemu branju in ustvarjanju. V okviru tega projekta prejmejo knjigo tudi četrtošolci, potem ko osvojijo bralno značko. S projektom spodbujamo tako izposojo knjig v knjižnicah kot kupovanje knjig za družinske knjižnice.

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL)

Z združitvijo petih splošnih in ene specialne knjižnice leta 2008 smo ustanovili nov javni zavod Mestna knjižnica Ljubljana (MKL), ki na območju Ljubljane izvaja knjižnično dejavnost v 20 knjižnicah in v potujočiknjižnici na 46 postajališčih bibliobusa, poleg tega ima še 13 knjižnic v sedmih občinah ter posebne informacijske centre: Slovanska knjižnica, Pionirska knjižnica, Center vseživljenjskega učenja, Učni center za usposabljanje knjižničarjev, Trubarjeva hiša literature.

S poenotenjem informacijskega sistema in uvedbo mestne kartice Urbana kot članske izkaznice se je delovanje med enotami še bolj povezalo in poenostavilo. Uporabnikom prijazna knjižnica med drugim omogoča vpis na daljavo, storitev Knjiga na dom, vračanje gradiva v drugo knjižnico, ponuja možnost izposoj e-knjig.

Poleg tega ozavešča in spodbuja ljubezen do knjige in branja med najmlajšimi v vrtcih (projekt Ciciuhec), med mladimi (projekta Poletavci in NajPoletavci) in odraslimi (projekt Mesto bere), prav tako organizira mednarodne posvete in predstavlja dobre prakse.

Od leta 2007 smo na novo odprli ali prenovili kar 5 knjižnic: v Šiški, Zadvoru, Šentvidu, Savskem naselju in Zalogu.

30 2