ponedeljek, 22. 1. 2018

Še eno rekordno leto za Ljubljanski grad

Ljubljanski grad je v letu 2017 znova beležil rekorden obisk - obiskalo ga je kar 1.373.319 obiskovalcev, tirna vzpenjača pa je na letni ravni prvič presegla 500.000 potnikov.

»Šesto leto poslovanja Javnega zavoda Ljubljanski grad ocenjujemo kot uspešno,« je izpostavila direktorica Mateja Avbelj Valentan. Števci prehodov so v letu 2017 zaznali 1.373.319 obiskovalcev (126.496 več kot leto poprej). Osem mesecev je bilo takih, ko je Ljubljanski grad obiskalo več kot sto tisoč obiskovalcev, kar pomeni, da se »glavna« turistična sezona podaljšuje. Tirna vzpenjača, ki je maja na grad prepeljala že trimilijontega potnika, je lani skupno prepeljala 501.571 potnikov, kar je 21,41 % več kot v enakem obdobju leta 2016; 9. decembra 2017 je bil zabeležen tudi novi dnevni rekord prepeljanih potnikov – 3428 v enem dnevu. Med obiskovalci, ki jih zajamejo v statistiki prodanih turističnih vstopnic, so v letu 2017 zabeležili 29,80 % domačih in 70,20 % tujih obiskovalcev. Med tujci prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Španije, Francije, Koreje, Nizozemske in Hrvaške.

V okviru rednih in izrednih terminov so izvedli 1.271 različnih vodstev, ki se jih je udeležilo 17.194 oseb. Izdali so 40.003 avdiovodnike, ki omogočajo spremljanje v slovenskem in trinajstih tujih jezikih. Turistično ponudbo so v aprilu obogatili z novim doživljajskim vodenim ogledom o zgodovini kaznovanja na gradu Izza grajskih rešetk, pred koncem leta pa še z novo igro z elementi »escape rooma«, imenovano Grajski pobeg.

Kulturno-umetniško področje

V okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega programa ter tradicionalnih dogodkov so lani izvedli 235 prireditev, med katerimi jih je bilo kar nekaj povezanih z obletnicama (500. obletnico začetka reformacije in 60. obletnico smrti arhitekta Jožeta Plečnika). Ker so grajski prostori namenjeni tudi oddaji v najem, je bilo izvedenih še 295 dogodkov drugih organizatorjev; pri nekaterih je Ljubljanski grad sodeloval tudi kot koproducent. Skupno se je torej v številnih grajskih prostorih v letu 2017 odvilo kar 530 dogodkov, kar Ljubljanski grad umešča med živahna kulturna in družabna središča prestolnice. Sredi oktobra so mu dodali nov prireditveni prostor – v Skalni dvorani je zaživel Jazz Club Ljubljanski grad.

Obisk spletnega mesta www.ljubljanskigrad.si  se je v letu 2017 povečal na 332.582 obiskov (od tega je bilo 68 % novih uporabnikov). Število sledilcev na spletnem omrežju Facebook se je glede na leto poprej povečalo za 4.414, skupaj imajo 26.082 sledilcev; ob tem pa še 1341 na Twitterju in 1245 na Instagramu.

Projekti leta 2017

Med pomembnejšimi projekti, ki so bili izvedeni v letu 2017, so:

  • dokončanje obnove Hribarjeve dvorane, ki tako ponuja nove možnosti za oddajanje, pa tudi za kulturno-umetniške prireditve zavoda
  • obnova javnih sanitarij v Spodnjem lapidariju na zgornji postaji vzpenjače
  • začetek prve faze obnove prostora pod Grajsko kavarno, kjer bo po obnovi nov prostor za izvajanje številnih pedagoških programov, ki jih ponuja Ljubljanski grad.

Zavod Ljubljanski grad pričakuje, da bo poslovni rezultat leta 2017 skladen s finančnim načrtom. Celotni ustvarjeni prihodki so na ravni načrtovanih. Za pokrivanje programskih stroškov je ustanoviteljica zagotovila sredstva v višini 143.226,40 EUR. Mestna občina Ljubljana prispeva tudi del sredstev za plače (za 20 od skupno 50 redno zaposlenih) in za del materialnih stroškov, razliko pa zavod pokriva iz svojih lastnih sredstev. Ocenjujemo, da bodo imeli za leto 2017 presežek prihodkov nad odhodki; predvideni celotni ustvarjeni prihodki bodo okrog 5.000.000 EUR, pri čemer povečujejo delež prihodkov, pridobljenih na trgu; za leto 2017 bo ta znašal predvidoma 79 % vseh prihodkov. Natančnejši podatki o poslovanju zavoda bodo znani ob zaključnem računu.

Načrti za leto 2018

V letu 2018 na Ljubljanskem gradu nadaljujejo z uveljavljenimi vsebinami na kulturno-umetniškem področju ter vpeljujejo nove.

Vodilo programov v tem letu bo najbolj prepoznaven simbol Ljubljane in Ljubljanskega gradu – zmaj, nekaj dogodkov pa bo povezanih s stoto obletnico smrti Ivana Cankarja.

Program bo vključeval številna umetniška področja, med dogodki velja izpostaviti: na likovno-galerijskem področju tematsko razstavo Zmaj vseh zmajev, razstavo ilustracij Lile Prap Zmaji ter fotografsko razstavo priznanega modnega fotografa Giampaola Sgure; na glasbenem področjudeseto izvedbo festivala Godibodi, ki se v tem letu seli na Ljubljanski grad, in nadaljevanje jazzovskih večerov v Skalni dvorani vsak petek; na izobraževalnem področju akademijo zmajeslovja in pravljice za odrasle; na uprizoritvenem področju pa novo predstavo za otroke Zmajelovščina na besedilo Žige X Gombača. 
Pri tradicionalnih dogodkih, katerih vsebina večinoma temelji na zgodbah slovenstva ali zgodbah, ki so neposredno ali tesno povezane z Ljubljanskim gradom, bodo nadaljevali in nadgrajevali zgodbe grajske trte, grajskih piskačev, praznovali prebujanje pomladi na gregorjevo. Pestro bo tudi dogajanje v okviru 8. Grajskih dni v sredini maja in Zmajevega festivala v začetku septembra.
Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem bodo zagotovo tudi letosFilm pod zvezdami – letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom), Panč (v sodelovanju s Cehom za smeh) in Komedija pod zvezdami (v sodelovanju z Gustav filmom d. o. o.), plesni in glasbeni večeri pod zvezdami in koncerti v okviru Grajske muzike.

Na področju investicij v letu 2018 načrtujejo dokončanje vinoteke ter prostora za izvajanje pedagoških programov pod Grajsko kavarno. S svojimi sredstvi bodo obnovili prostor nekdanje galerije Rustika; po obnovi bo v tem prostoru zaživel sodoben prodajno-informacijski center Ljubljanskega gradu.

Na Ljubljanskem gradu bodo še naprej sledili razvojnim smernicam v turizmu, tudi letos bo v ospredju kulturna dediščina. V skrbi za čist in urejen grad z okolico, prijazno osebje ter raznolike vsebine za domače in tuje obiskovalce bodo še naprej ponujali celodnevna doživetja na območju Ljubljanskega gradu in Grajskega griča.