Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 30. 9. 2014 , odpiranje prijav: 30. 9. 2014

Datum objave: 8. 9. 2014
Rok za prijavo: 30. 9. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 30. 9. 2014 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, ob 10.00 uri, za zemljišče pod točko 2.1. k.o. Trnovsko predmestje; ob 10.30 uri za zemljišči pod točko 2.2., k.o. Krakovsko predmestje; ob 11.00 uri za zemljišče pod točko 2.3., k.o. Trnovsko predmestje.

Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
- parc. št. 1707/227 (ID znak 1722-1707/227-0) v izmeri 154 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 1707/235 (ID znak 1722-1707/235-0) v izmeri 73 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
PREKLIC - parc. št. 78/30 (ID znak 1720-78/30-0) v izmeri 636 m², k.o. 1720 Krakovsko predmestje.

PREKLIC JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana parc.št. 78/30 (ID znak 1720-78/30-0), k.o. 1720 – Krakovsko predmestje - 25.9.2014.

Razpisne datoteke