Javni razpis za izbor kulturnih projektov Emona 2000, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala MOL

Zaključen: 10. 3. 2014

Datum objave: 7. 2. 2014
Rok za prijavo: 10. 3. 2014

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2014 in bodo obeleževali 2000 let Emone. Razpis se nanaša na sofinanciranje kulturnih projektov s področja umetnosti in kulture, ki živo kulturo povezujejo z arheološko in nesnovno dediščino antične Emone.

Razpisna dokumentacija obsega:

  • besedilo razpisa,
  • prijavni obrazec,
  • izjava predlagatelja (obvezna priloga),
  • vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta .

Razpisne datoteke