Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Zaključen: 1. 12. 2016 , odpiranje prijav: 5. 12. 2016

Datum objave: 28. 10. 2016
Rok za prijavo: 1. 12. 2016
Odpiranje prijav: 5. 12. 2016

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A/uprizoritvene umetnosti,
B/glasbene umetnosti,
C/vizualne umetnosti,
D/intermedijske umetnosti,
E/kulturno-umetnostna vzgoja,
F/knjiga in mesto,
G/Ljubljana bere,
H/mladike - prvi projekti.

MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2017 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
- spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
- povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
- povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
- večanje dostopnosti knjig in branja.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej (če prijavlja več projektov) vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si. Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti, ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Izpolnjen in natisnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 1.12. 2016 do 24. ure.

Razpisne datoteke