Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2011

Zaključen: 18. 4. 2011

Datum objave: 18. 3. 2011
Rok za prijavo: 18. 4. 2011

MOL razpisuje eno (1) Župančičevo nagrado za življenjsko delo in tri(3) Župančičeve nagrade za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2009 do vključno marca 2011).

Župančičevo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine Ljubljana.
Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.
V skladu z razpisom lahko za podelitev Župančičevih predlagajo druge kandidate po svoji presoji tudi člani Komisije za podelitev Župančičevih nagrad.
Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade.
Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat in v tekočem letu največ eno priznanje Mestne občine Ljubljana.

Pobuda za podelitev Župančičeve nagrade mora vsebovati:

  • podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, če je to mogoče;
  • podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo;
  • navedbo vrste nagrade:
    A/ Župančičeva nagrada za življenjsko delo,
    B/ Župančičeva nagrada za delo iz obdobja preteklih dveh let;
  • utemeljitev pobude ter morebitna dodatna mnenja tistih, ki pobudo podpirajo.

Komisija za podelitev Župančičevih nagrad bo pozvala kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Če kandidat ne bo podal soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.
 

Obrazci

Razpisne datoteke