Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2020

Zaključen: 15. 5. 2020

Datum objave: 13. 3. 2020
Rok za prijavo: 15. 5. 2020

Mestna občina Ljubljana razpisuje eno Župančičevo nagrado za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, in tri Župančičeve nagrade za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2018 do vključno marca 2020). Župančičevo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine Ljubljana. Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Razpisne datoteke