Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah Mestne občine Ljubljana za leto 2008

Zaključen: 26. 2. 2008 , odpiranje prijav: 26. 2. 2008

Datum objave: 25. 1. 2008
Rok za prijavo: 26. 2. 2008
Odpiranje prijav: 26. 2. 2008

Zavod za turizem Ljubljana je v Uradnem listu RS 8/08 z dne 25. januarja 2008 objavil Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL za leto 2008 in Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na območju MOL za leto 2008. Oba razpisa sta bila zaključena 26. februarja 2008.

Razpisanih 65.00€ namenjenih sofinanciranju programov aktivnosti in prireditvam turističnih društev na območju MOL smo razdelili med turistična društva navedena v prilogi z rezultati razpisa (spodaj).

Obrazci

Rezultati razpisa