Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 za področje raziskovalni projekti

Zaključen: 13. 2. 2006 , odpiranje prijav: 13. 2. 2006

Datum objave: 13. 1. 2006
Rok za prijavo: 13. 2. 2006
Odpiranje prijav: 13. 2. 2006

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008

PODROČJE: RAZISKOVALNI PROJEKTI

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  1. Javni razpis (povzetek objave v Uradnem listu RS)
  2. Prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in dokazil o izpolnjevanju pogojev 
  3. Merila za ocenjevanje vlog
  4. Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
  5. Vzorec pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta za obdobje od 2006/2007 oz. 2006/2008
  6. Navodilo za sestavljanje letnih in končnih poročil
  7. Razpisne teme z obrazložitvami
  8. Zahtevek za izplačilo