Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 za področje znanstveni/strokovni posveti

Zaključen: 13. 2. 2006 , odpiranje prijav: 13. 2. 2006

Datum objave: 13. 1. 2006
Rok za prijavo: 13. 2. 2006
Odpiranje prijav: 13. 2. 2006

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008

PODROČJE: ZNANSTVENI/STROKOVNI POSVETI

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  1. Javni razpis (povzetek objave v Uradnem listu RS)
  2. Prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in dokazil o izpolnjevanju pogojev
  3. Merila za ocenjevanje vlog
  4. Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
  5. Vzorec pogodbe za sofinanciranje posveta za leto 2006
  6. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
  7. Zahtevek za plačilo