Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 za področje znanstveni/strokovni tisk

Zaključen: 13. 2. 2006 , odpiranje prijav: 13. 2. 2006

Datum objave: 13. 1. 2006
Rok za prijavo: 13. 2. 2006
Odpiranje prijav: 13. 2. 2006

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008

PODROČJE: ZNANSTVENI/STROKOVNI TISK

Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 

  1. Javni razpis (povzetek objave v Uradnem listu RS)
  2. Prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in dokazil o izpolnjevanju pogojev
  3. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
  4. Merila za ocenjevanje vlog
  5. Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
  6. Vzorec pogodbe za sofinanciranje tiska za leto 2006
  7. Zahtevek za izplačilo