Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2022 in programov za obdobje od leta 2022 do 2024 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 2. 12. 2021

Datum objave: 22. 10. 2021
Rok za prijavo: 2. 12. 2021

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti ter mreženju nepridobitnih organizacij.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oz. programov), za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta in/ali programa, mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 2. 12. 2021. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24.00 ure.

 

OBVESTILO

V skladu s priporočili za preprečevanje širjenja okužb, bomo informativni dan za Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2022 in programov za obdobje od leta 2022 do 2024 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana, ki je bil predviden 10. 11. 2021 ob 10.00 uri na Magistratu, izvedli preko Zoom-a.

Predvideni datum in ura informativnega dneva ostajata enaka, torej 10. 11. ob 10.00 uri. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava na e-naslov: mladina@ljubljana.si. Vsem, ki boste izrazili interes za udeležbo, bomo povezavo poslali preko e-pošte.

Ob prijavi navedite:
Ime in priimek:
Naziv vaše organizacije:
E-mail (povezavo vam bomo posredovali na ta naslov, vsaj 1 uro pred začetkom srečanja):

Ob prijavi navedite tudi konkretno vprašanje, povezano z javnim razpisom, če ga imate (ni obvezno).

Udeležba na informativnem dnevu NI obvezen pogoj za prijavo in še vedno velja, kot je zapisano v razpisu, da zainteresirani lahko dobijo informacije v zvezi z razpisom po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure ali po e-pošti.
- tel. št. 01/306 48 38, 01/306 48 92,
- e-pošta: mladina@ljubljana.si.

Razpisne datoteke